سیاحان مروارید آسیا به همراه دیگر شرکت های هلدینگ در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در غرفه 25 سالن میلاد محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران منتظر دیدار شماست.