دوره های پیش رو

رویدادی یافت نشد

دوره های پیشین

سالانه ماهانه
1397

1398

1399
فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
تير
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
مرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
مهر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
آذر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
دي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسفند
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
يكشنبه ارديبهشت 1
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره جامع قنادی
دوشنبه ارديبهشت 2
03:00 ب.ظ - 05:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی
پنجشنبه ارديبهشت 5
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره کافی شاپ
چهارشنبه ارديبهشت 18
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
پنجشنبه ارديبهشت 19
10:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره آشپزی حرفه ای
يكشنبه خرداد 5
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
دوشنبه خرداد 6
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی تخصصی
شنبه خرداد 18
شنبه خرداد 25
يكشنبه خرداد 26
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ دوره ترمیک قنادی تخصصی
دوشنبه خرداد 27
يكشنبه تير 2
دوشنبه تير 3
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی (1)
سه شنبه تير 4
چهارشنبه تير 5
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای هندی
يكشنبه تير 9
دوشنبه تير 10
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی(2)
سه شنبه تير 11
چهارشنبه تير 12
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ترکی
يكشنبه تير 16
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ انواع شیرینی های تر
دوشنبه تير 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- صبحانه و برانچ
سه شنبه تير 18
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ چیز کیک
چهارشنبه تير 19
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای عربی
يكشنبه تير 23
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ کیکهای کافه ای
دوشنبه تير 24
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- خوراکهای شرق آسیا
سه شنبه تير 25
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دسرهای ملل
چهارشنبه تير 26
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ایتالیایی
يكشنبه مرداد 6
يكشنبه شهريور 10
سه شنبه شهريور 12
پنجشنبه شهريور 14
جمعه شهريور 15
11:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ کلاس تخصصی سوشی
يكشنبه شهريور 24
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس نانهای صبحانه
دوشنبه شهريور 25
سه شنبه شهريور 26
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس نانهای صبحانه
چهارشنبه شهريور 27
پنجشنبه مهر 11
پنجشنبه مهر 18
سه شنبه مهر 23
چهارشنبه مهر 24
پنجشنبه مهر 25
يكشنبه آبان 19
دوشنبه آبان 20
شنبه آبان 25
12:00 ب.ظ - 04:00 ب.ظ دوره مدیریت رستوران
دوشنبه آبان 27
سه شنبه آبان 28
جمعه آذر 8
دوشنبه آذر 11
سه شنبه آذر 12
جمعه آذر 15
شنبه آذر 16
دوشنبه آذر 18
سه شنبه آذر 19
چهارشنبه آذر 20
پنجشنبه آذر 21
جمعه آذر 22
شنبه آذر 23
يكشنبه آذر 24
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس تک جلسه ای چیز کیک
سه شنبه آذر 26
جمعه آذر 29
شنبه آذر 30
سه شنبه دي 3
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس صبحانه ملل
يكشنبه دي 8
سه شنبه دي 10
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس خوراک آسیای شرقی
پنجشنبه دي 12
يكشنبه دي 15
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس شیرینی تر
دوشنبه دي 16
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره ترمیک قنادی
سه شنبه دي 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره ترمیک آشپزی
يكشنبه دي 22
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس تارت و پای
دوشنبه دي 23
پنجشنبه دي 26
10:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ سه کلاس در یک کلاس
يكشنبه دي 29
پنجشنبه بهمن 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره تخصصی آشپزی
جمعه بهمن 18
يكشنبه بهمن 20
دوشنبه بهمن 21
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ فینگر فود و پارتی فود
پنجشنبه اسفند 1
پنجشنبه اسفند 8
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس تخصصی سوشی
بارگذاری بیشتر